De Hoorn Books - Duurzaam online shoppen

DUURZAAM ONLINE SHOPPEN - Praktijkgids voor e-commerce van morgen. Auteurslezing door Heleen Buldeo Rai.

Praktisch

Dinsdag 14 december
17:30 - 19:00

@De Hoorn

We winkelen steeds vaker, met steeds meer en voor steeds hogere bedragen online. Webwinkels zijn intussen een onmisbaar alternatief op de winkelstraat. Tegelijkertijd stapelen de vragen zich op over wat dat hele online winkelgebeuren betekent voor onze leefomgeving en planeet.

In de media verschijnen zowel geruststellende als alarmerende claims. Ook organisaties, overheden en onderzoekers spreken elkaar tegen.

Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, ontrafelt dit boek de complexiteit. Het legt haarfijn uit wanneer en waarom het web milieuvriendelijker is dan de winkel.

____

Heleen Buldeo Rai is postdoctoraal onderzoeker aan de Université Gustave Eigffel en is verbonden aan de Logistics City Leerstoel in Parijs. Ze behaalde haar doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel, ondezoeksgroep MOBI.

Ze bestudeert de mobiliteit gekoppeld aan e-commerce, de gevolgen voor het milieu en de logistieke innovaties die de duurzaamheid van e-commerce kunnen bevorderen.