Partners

De Hoorn is een uitgesproken duurzaam project. Niet enkel door het hergebruik van de oude gebouwen en de ligging, maar ook door de energiezuinige aanpak. Zo werd extra aandacht besteed aan de isolatie en de zonnewering van het gebouw en werd er een innovatief hybride ventilatiesysteem ontwikkeld, waarvoor De Hoorn een EFRO-subsidie kreeg.

De Hoorn kreeg steun van de Vlaamse overheid via een ecologiepremie voor de plaatsing van regenwaterputten en zonnecellen. Ook het gespecialiseerde dienstencentrum kwam tot stand met behulp van het Vlaams Agentschap ondernemen.

Zowel voor de restauratie van De Hoorn als voor de uitwerking van de heritage trail kreeg De Hoorn steun van AB-Inbev en het fonds Baillet Latour.

De Hoorn werkt mee aan het programma iStart, het incubatieprogramma van iMinds ter stimulering van (studenten)ondernemerschap binnen de brede ICT sector.